Analýza procesu kování

2022-03-22

Kování je způsob zpracování, který využívá kovací stroj k působení tlaku na kovový polotovar, aby jej plasticky deformoval, aby se získal výkovek s určitými mechanickými vlastnostmi, určitým tvarem a velikostí. Kování (kování a lisování) je jednou ze dvou hlavních součástí. . Prostřednictvím kování lze eliminovat vady, jako je uvolněnost odlitku, vznikající při procesu tavení kovu, a optimalizovat mikrostrukturu. Zároveň jsou mechanické vlastnosti výkovků z důvodu zachování úplného proudění kovu obecně lepší než u odlitků ze stejného materiálu. U důležitých dílů s vysokým zatížením a náročnými pracovními podmínkami v souvisejících strojích se kromě válcovaných plechů, profilů nebo svařovaných dílů jednoduchých tvarů většinou používají výkovky.
Počáteční teplota rekrystalizace oceli je asi 727 °C, ale jako dělicí čára se obecně používá 800 °C a kování za tepla je vyšší než 800 °C; mezi 300 a 800 °C se nazývá kování za tepla nebo kování za tepla. tzv. kování za studena.

Výkovky používané ve většině průmyslových odvětví jsou kování za tepla. Kování za tepla a za studena se používá hlavně pro kování dílů, jako jsou automobily a obecné stroje. Kování za tepla a za studena může efektivně šetřit materiály.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy