Výrobci prstencových výkovků stručně uvádějí důležitost kontroly teploty kování

2022-08-15

Běhemkováníprocesu prstencového kování by měla být teplota kování udržována v určitém rozmezí. Shandong Shunda kování továrna se dozvěděl, že někteří přátelé o tom, jak řídit teplotu kování není jasné, dnes Xiaobian a všichni společně naučit, jak zvládnout teplotu kování, navrhnout přátelé odkazují na následující obsah. Při určování počáteční kovací teploty musíme zajistit, aby se sochor během procesu ohřevu nepřepálil, a také se pokusit zabránit reakci přehřátí. Počáteční teplota kování výkovků by měla být v příslušném rozmezí, protože počáteční teplota kování výkovků se bude s nárůstem obsahu uhlíku snižovat. Při stanovení konečné kovací teploty je nutné nejen zajistit dostatečnou tvrdost výkovků před dokončením kování, ale také zajistit, aby výkovky mohly získat dobré mikrostrukturní vlastnosti. Konečná teplota kování proto nemůže být příliš vysoká, pokud je teplota příliš vysoká, zrno výkovku zhrubne a při ochlazení výkovku nastane problém. Pokud je teplota příliš nízká, vede nejen k pozdějšímu mechanickému zpevnění výkovku, ale také může způsobit lom výkovku a způsobit lokální deformaci výkovku, produkovat relativně hrubé zrno.

Kontrola teploty prstencového kování je důležitým úkolem v procesu kování. Kováním podle zadané teploty lze zajistit běžnou výrobu a zpracování výkovku. Různé počáteční a konečné teploty kování budou mít různé účinky na výkovky z různých materiálů. Abyste získali lepší výkovky, věnujte pozornost teplotě při volbě konečné kovací teploty, která nemůže způsobit poškození výkovků. Zajistěte plasticitu kování v tomto teplotním rozsahu, aby byl proces kování hladký.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy