Studium přesného modelování a optimalizace procesu velkých válcových výkovků

2022-10-26

Jako klíčová součást celostátně významného technického vybavení velký válecvýkovkyhrají důležitou roli v energetickém, ocelářském a národním obranném průmyslu.

Abychom vám umožnili lépe porozumět velkému výkovku, další hlavní částí je poskytnout vám podrobný popis přesného modelování a výzkumu optimalizace procesu velkého válcového výkovku. Doufám, že to bylo užitečné.

Protože většina velkých válcových výkovků pracuje v prostředí vysoké teploty a vysokého tlaku, jsou kladeny vysoké požadavky na organizaci a komplexní mechanické vlastnosti dílů. V současné době je však návrh a výzkum procesu kování válcových výkovků vše na jediné a kvalitativní úrovni a v procesu simulace je model konečných prvků zcela odlišný od skutečné situace. Proto má velký význam invertovat parametry modelu kování velkých válcových výkovků a optimalizovat návrh procesu. Tento příspěvek se zaměřuje především na simulační výzkum procesu vystružování trnu u velkých válcových výkovků a provádí následující práce:

(1) Byl vytvořen model konečných prvků procesu vystružování vřetene válcových výkovků a součinitele tepelné vodivosti a tření potřebné pro přesné modelování procesu kování byly inverzně vypočteny pomocí metody Tong Ren. Metoda homotopie je upravena změnou predikce Eulerovy predikce v tečném směru na predikci proložení křivky. Proto je navržena predikce křivky a algoritmus homotopie Newtonovy korekce, který může účinně snížit volání dopředného problému a snížit objem výpočtu.

(2) Vliv množství kovadliny pod jednou kovadlinou, úhlu rotace trnu a teploty povrchu výkovku na proces vystružování trnu je analyzován pomocí přesného modelu konečných prvků a výsledků simulace prvních dvou kroků. Výsledky simulace ukazují, že množství kovadliny je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím kvalitu výkovku. Rotace trnu Úhel a kvalita povrchu výkovku mají důležitý vliv nejen na propustnost výkovku, ale také na kovací sílu.

(3) pomocí metody povrchu odezvy, s jednou kovadlinou pod kovadlinou, úhlem rotace vřetena a teplotou povrchu kování jako proměnnými pro experimentální design latinské hyperkrychle, s hlavní deformační plochou a rozdílem mezi ekvivalentním přetvořením spojené plochy minimální jako objektivní funkce, přizpůsobením objektivní funkce, radiální základní funkce a genetický algoritmus je převzat do návrhu optimalizace procesu vystružování jádra výkovků s válcovou hřídelí, je analyzován vliv procesních parametrů na kvalitu výkovku.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy