Výzkum hydraulického pohonu nosníku a systému řízení polohy velkého zápustkového kování

2022-11-09

Vysoce přesná velká matricekováníje klíčovou součástí výroby letadel a leteckého průmyslu. Těžký přesný hydraulický lis pro zápustkové kování je klíčovým vybavením pro zajištění kvality těchto dílů zápustkového kování. Přesnost pohonu pohyblivého paprsku a systém řízení polohy přímo určuje kvalitu dílů zápustkového výkovku. Velký hydraulický lis pro zápustkové kování má vlastnosti vysokého tlaku, velkého průtoku, vícebodového paralelního pohonu a velké setrvačnosti. Systém způsobí překmitovou oscilaci a silný náraz při rychlém pohybu s velkou setrvačností a velkým zdvihem a sníží dynamickou přesnost a stabilitu pohybu. Aby bylo dosaženo vysoce přesného řízení polohy a zlepšení celkové pracovní schopnosti zařízení, tento dokument bere pohon pohyblivého paprsku a systém řízení polohy jako výzkumný objekt a studuje jeho řídicí mechanismus, celkové schéma řízení a strategii řízení. Hlavní obsah výzkumu tohoto článku je následující:

(1) Analyzujte stav a vývoj domácí a zahraniční technologie řízení hydraulického lisu a výzkumu řídicího systému a předložte celkový plán pohonu pohyblivého paprsku a řízení polohy. Celý systém se skládá ze tří částí: hnací hydraulický systém, systém detekce polohy a elektrický řídicí systém. Na základě sběrnicové technologie je konstruován distribuovaný dvoustupňový výpočetní systém řízení polohy paprsku manévru a horní počítačový monitorovací systém.

(2) Vezmeme-li jako objekt hydraulický pohonný systém a pohyblivý paprsek hydraulického lisu zápustkového kování, je matematický model analyzován a studován. Na základě zohlednění ovlivňujících faktorů stlačitelnosti kapaliny, viskózního odporu, netěsnosti atd. byl sestaven dynamický model systému pohonu pohyblivého nosníku. Metodou přenosové funkce bylo získáno blokové schéma matematického modelu systému a byly stanoveny parametry modelu systému. Na základě analýzy vlivu tří parametrů PID regulátoru na statický a dynamický výkon systému a teorie fuzzy regulace je navržen fuzzy adaptivní PID regulátor a důrazně je studován způsob jeho realizace. Nástroje pro fuzzy logiku v MATLABu a Simulink se používají k porovnání a analýze algoritmu PID řízení a fuzzy adaptivního PID řízení.

(3) Návrh řídicí platformy je dokončen a fuzzy adaptivní inteligentní řídicí algoritmus PID je realizován pomocí PLC. Topologická struktura a víceokénkový hierarchický monitorovací systém horního počítače je navržen a vyvinut konfiguračním softwarem WinCC a je realizován systém řízení polohy hydraulického manévrovacího nosníku zápustkového kování.

(4) Bylo dokončeno zprovoznění zkušební plošiny hydraulického lisu pro zápustkové kování. Porovnejte a analyzujte regulační účinek různých řídicích strategií za stejných pracovních podmínek a stejné řídicí strategie za různých pracovních podmínek. Výzkum ukazuje, že systém využívá fuzzy adaptivní PID regulátor, který má rychlou odezvu a vysokou přesnost polohového řízení, což je zjevně lepší než PID regulátor. Řídicí účinek pohybujícího se paprsku při nízké rychlosti je lepší než při vysoké rychlosti a přesnost řízení polohy pohyblivého paprsku je 0,1-0. 2 mm.

jedná se o dobré výkovky vyráběné společností tongxin na přesné kování

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy