Stav výroby a vývojový trend zápustkových výkovků velkých letadel

2022-11-15

Hlavní nosné součásti letadel a motorů jsou většinou vyrobeny ze zápustkykováníčásti, jako je nosný rám trupu letadla, hlavní nosník, podvozek, kotouč turbíny, hřídel turbíny a lopatka motoru. Tyto letecké zápustkové výkovky jsou „páteří“ letadla a konstrukce jeho těla motoru. Typ konstrukce, výkon a kvalita materiálů a výrobní náklady přímo určují spolehlivost, odolnost, životnost a cenu letadla do značné míry.


Mezi materiály leteckého zápustkového výkovku patří: hliníková slitina, titanová slitina, superslitina, ultra vysokopevnostní ocel, nerezová ocel atd. Hmotnost jím vyrobených dílů tvoří cca 20%-35% hmotnosti trupu letadla konstrukce a 30%-45% hmotnosti konstrukce motoru. Jedná se o klíčové části letadla a konstrukce jeho motorové karoserie. Jeho konstrukční forma, materiálové vlastnosti a kvalita, výrobní náklady jsou jedním z důležitých faktorů, které určují výkon, spolehlivost, životnost a hospodárnost letadel a motorů.


Ve vývoji leteckého průmyslu byly vždy důležitými koncepty návrhu a výroby letecké konstrukce snižování konstrukční hmotnosti letadel, zvyšování spolehlivosti a trvanlivosti konstrukce, zkrácení výrobního cyklu zařízení a snižování výrobních nákladů. nová generace leteckého zápustkového kování směrem k trendu velkých rozměrů, integrace a precizního vývoje.


Strukturální integrace je jedním z nejvýraznějších trendů v konstrukci a výrobě letadel a motorů. Minimalizace počtu dílů je jedním z důležitých technických způsobů, jak letadla a motory splnit požadavky na vyšší bezpečnost a spolehlivost, nižší konstrukční hmotnost, delší životnost, nižší náklady a kratší výrobní cyklus. Integrální návrh konstrukce nevyhnutelně povede k vývoji velkých dílů zápustkového kování. Praxe ukázala, že integrace leteckého zápustkového kování má následující výhody:


1, zlepšit celkovou tuhost součásti;


2. Omezte chyby při montáži a ušetřete čas obrábění;


3, snížit konstrukční hmotnost letadla;


4. Snižte spotřebu materiálu a ušetřete náklady.

Výrobní kapacita a technická úroveň leteckého velkého integrálního zápustkového výkovku je jedním z důležitých symbolů komplexní síly země. Výroba leteckého velkého zápustkového kování se opírá o velká kovací zařízení a pokročilou technologii zápustkového kování, které se vzájemně doplňují. Zařízení je základ, proces je záruční prostředek. Trend vývoje leteckého zápustkového kování je: použití pokročilého kovacího zařízení k dosažení celého procesu řízení výroby velkého zápustkového kování v letectví, k zajištění velkých, přesných, vysoce životnostních, vysoce výkonných, levných výkovků pro letadla, což je také vývoj pokročilé technologie kování k dosažení cíle.

toto je kovací zařízení pro přesné kování tongxin

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy