Jak zlepšit kvalitu kování ozubených kol?

2023-05-23

Je mnoho věcí, kterým je třeba věnovat pozornostkování, ale ne každé položce by se měla přísně věnovat pozornost, jak zlepšit kvalitu kování ozubených kol? Následující článek vám má především říct.
Tvrdost je velmi důležitým ukazatelem kvality tepelného zpracování ozubených výkovků nejen proto, že zkouška tvrdosti je rychlá, jednoduchá a nepoškozuje výkovky, ale také z hodnoty tvrdosti lze usuzovat na další mechanické vlastnosti, rozumné stanovení tvrdosti po tepelném zpracování dá výkovkům dobrý výkon, důležitou roli má zlepšit kvalitu, prodloužit životnost.
Kromě hodnoty tvrdosti musí být specifikovány další mechanické vlastnosti:
1. Rozumná koordinace síly a houževnatosti. Obvykle je pevnost a houževnatost železných a ocelových materiálů vzájemná. U konstrukčních výkovků je běžná rázová houževnatost jako kritérium bezpečnosti, snaha o vysoký index houževnatosti, bez obětování pevnosti, což má za následek těžké a objemné mechanické výrobky bez dlouhé životnosti. Naopak, u formy, aby se zlepšila odolnost proti opotřebení a sledovala se vysoká tvrdost a vysoká pevnost (pevnost v krutu), ale ignorovala se houževnatost, aby se snížila role kolapsu a lomu čepele formy, životnost není dlouhá. Proto by měly být prozkoumány a analyzovány pracovní podmínky a formy porušení výkovků, podle pevnosti a houževnatosti by měla být vybrána přiměřená koordinace pro určení pevnosti a houževnatosti výkovků.
2. Správně zacházet se vztahem mezi pevností materiálu, pevností konstrukce a pevností systému. Pomocí standardních vzorků se měří různé indikátory pevnosti materiálu, které závisí na mikrostruktuře materiálu (včetně stavu povrchu, zbytkového napětí a stavu napětí). Strukturální pevnost výkovků je ovlivněna velikostními faktory a vrubovým efektem, zatímco pevnost systému souvisí se spolupůsobením ostatních výkovků. Mezi těmito třemi jsou velké rozdíly, například únavová pevnost materiálu hladké zkušební tyče je vysoká, ale fyzická únavová pevnost může být velmi nízká. Proto je vhodnější mechanické vlastnosti některých důležitých dílů stanovit podle výsledků simulačních zkoušek.
3, síla sestavy by měla být přiměřená. Velké množství testů a skutečné použití ukazuje, že když sestava (jako je šnekové kolo a šnek, řetězové kolo, kulička a kroužek a převodové kolo) dosáhne pevnosti, může se životnost prodloužit. Například tvrdost koule by měla být o 2 HRC vyšší než tvrdost kroužku a tvrdost povrchu hnacího ozubeného kola zadní nápravy automobilu by měla být o 2 až 5 HRC vyšší než tvrdost sedadla hnaného ozubeného kola. Stejná ocel zpracovaná stejnou metodou do stejné tvrdosti třecího páru, odolnost proti opotřebení je relativně špatná.
4, povrch zpevňující výkovky, srdce a povrchová síla by měly být přiměřené. Části zpevňující povrch (jako je kalení nauhličování, kalení nauhličování, nitridace, indukční kalení atd.), když je hloubka kalené vrstvy jistá, srdce by mělo mít vhodnou pevnost, aby pevnost srdce a povrchu dosáhla dobrého shodného stavu , aby byla zajištěna vysoká životnost výkovku. Pokud je pevnost jádra příliš nízká, přechodová zóna se snadno vyrábí jako zdroj únavy, což má za následek pokles únavového výkonu; Pokud je pevnost jádra příliš vysoká, povrchové zbytkové tlakové napětí je malé a únavová životnost není dlouhá.

toto je volné kování vyrobené společností tongxin na přesné kování

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy