Přesné kování

2022-02-08

Kování je způsob zpracování, který využívá kovací stroj k působení tlaku na kovový polotovar, aby jej plasticky deformoval, aby se získal výkovek s určitými mechanickými vlastnostmi, určitým tvarem a velikostí. Kování (kování a lisování) je jednou ze dvou hlavních součástí. Prostřednictvím kování lze eliminovat vady, jako je uvolněnost odlitku vznikající při procesu tavení kovu, a optimalizovat mikrostrukturu. Zároveň jsou mechanické vlastnosti výkovků z důvodu zachování úplného proudění kovu obecně lepší než u odlitků ze stejného materiálu. U důležitých dílů s vysokým zatížením a náročnými pracovními podmínkami v souvisejících strojích se kromě válcovaných plechů, profilů nebo svařovaných dílů jednoduchých tvarů většinou používají výkovky.
Lze to chápat tak, že kování je způsob zpracování, při kterém se železné bloky zahřívají nebo neohřívají a tvarují působením síly.
další:ojnice
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy