Automobilové výkovky

2022-02-19

S rychlým rozvojem automobilového průmyslu se výkon automobilů neustále zlepšuje. Projevuje se u výkovků, což vyžaduje lepší strukturu a mechanické vlastnosti výkovků. Následující článek vám řekne především o otevřené technologii a aplikaci velkých automobilových výkovků.

A automobilové výkovky zahrnují klikové hřídele, ojnice, vačkové hřídele, přední nápravy, čepy řízení, polohřídele, převodovky a další součásti motorů. Tyto výkovky mají složité tvary, nízkou hmotnost, špatné pracovní podmínky a vysoké požadavky na bezpečnost. Zvyšuje se proto poptávka po kvalitních výkovcích složitých geometrických tvarů. Zkoumání trojrozměrného modelování a nových technologií kování těchto velkých výkovků je zvláště důležité pro vývoj automobilových výkovků a má velký význam pro rozvoj automobilového průmyslu mé země.


V tomto článku jsou pokročilé výrobní technologie, jako je reverzní inženýrství (RE), computer-aided design (CAD) a computer-aided engineering (CAE), integrovány do procesu vývoje automobilových výkovků a je vytvořen kompletní technologický systém vývoje kování. Hlavní kroky technického systému jsou: 3D digitální měření výkovků, získávání povrchových dat výkovků; zpracování mračna bodů, konstrukce křivek, rekonstrukce povrchu, modelování těles; modelování kování a návrh zápustek pro kování za tepla; numerická simulace procesu tváření kování a optimalizace procesu a analýza selhání formy. Ve fázi reverzního modelování, vezměme si jako příklad ojnici automobilového kování, se používá software pro reverzní inženýrství Geomagic studio a UG Imageware ke zpracování mračna bodů získaného modelu měření ojnice a mračna bodů pro konstrukci vrstevnice. nebo je extrahována charakteristická křivka a použita pro CAD modelování; ve fázi simulace konečných prvků, jako příkladu kloubu řízení automobilových výkovků, se software pro tváření plastů Deform-3D používá k numerické simulaci procesu tváření výkovků a deformace kovu různých redukcí v procesu tváření, zákon materiálového toku, Výsledky plnění formy, zatížení výkovku, ekvivalentní napětí a rozložení deformace jsou analyzovány a proces je ověřen analýzou výsledků simulace, která poskytuje základ pro optimalizaci návrhu struktury formy a formulaci procesu tváření.

Výsledky ukazují, že v kombinaci s technologií reverzního inženýrství a technologií numerické simulace se nabízí nový pohled na proces inovativního návrhu a výroby velkých automobilových výkovků. Na konkrétních příkladech výkovků jsou představeny klíčové technologie a praktické dovednosti v procesu reverzního CAD modelování a numerické simulace konečných prvků a konkrétní CAE analýza a výpočty jsou prováděny pomocí softwaru Deform-3D, který řeší problémy ve skutečné výrobě. proces a zkracuje dobu potřebnou k výrobě. Doba výzkumu a vývoje automobilových výkovků snižuje výrobní náklady a zlepšuje efektivitu vývoje produktů, což ukazuje, že tato základní výzkumná práce má rozsáhlý řídící význam pro výrobu velkých automobilových výkovků.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy