Koncepce a výhody zápustkového kování

2022-02-28

Koncepce a výhody zápustkového kování

Zápustkové kování se týká způsobu kování, který používá zápustku k vytvoření polotovaru na speciálním zápustkovém kovacím zařízení, aby se získal výkovek. Výkovky vyrobené touto metodou mají přesné rozměry, malé přídavky na obrábění, komplexní strukturu a vysokou produktivitu.
Podle různých typů používaných zařízení: zápustkové kování na bucharu, zápustkové kování na klikovém lisu, zápustkové kování na plochém kovacím stroji a zápustkové kování na třecím lisu atd.
Nejběžněji používaným zařízením pro zápustkové kování na bucharu jsou parovzdušná zápustková buchadla, bezkovadla a rychloběžná buchary.
Dutina kovací zápustky: Podle jejích různých funkcí ji lze rozdělit do dvou kategorií: dutina zápustkové zápustky a dutina zápustkové zápustky.
(1) Dutina zápustky pro předkování: Funkce dutiny zápustky pro předkování je deformovat polotovar do tvaru a velikosti blízké výkovku, takže při konečném kování může kov snadno vyplnit dutinu zápustky. pro získání požadované velikosti výkovku. U výkovků jednoduchých tvarů nebo malých sérií nemusí být předkovací otvory v zápustce poskytnuty. Zaoblení a sklon dutiny předkovací zápustky jsou mnohem větší než u konečné dutiny kovací zápustky a není zde žádná drážka.
(2) Komora konečné zápustky: Funkcí komory konečné zápustky je deformovat polotovar na požadovaný tvar a velikost výkovku, takže jeho tvar by měl být stejný jako tvar výkovku; Velikost vývrtu kovací zápustky by měla být o velikost smrštění větší než velikost výkovku. Smrštění ocelových výkovků je 1,5 %. Kromě toho jsou kolem dutiny zápustky vytvořeny zábleskové drážky, které zvyšují odpor kovu vytékat z dutiny zápustky, podporují kov vyplnění dutiny zápustky a současně zachycují přebytečný kov.We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy