Kovaný jezdec

2022-03-03

Kovací jezdec má vertikální a horizontální pohyb (pro kování štíhlých dílů, mazání a chlazení a kování vysokorychlostních výrobních dílů) a kompenzační zařízení lze použít pro zvýšení pohybu v jiných směrech. Výše uvedené metody jsou různé a liší se i kovací síla, proces, míra využití materiálu, výkon, rozměrová tolerance a mazání a chlazení, které jsou nutné pro úspěšné kování prvního diskového produktu ve velkém měřítku. Tyto faktory jsou také faktory, které ovlivňují úroveň automatizace.

materiál na kování

Kovací materiály jsou především uhlíková ocel a legovaná ocel různého složení, dále hliník, hořčík, měď, titan aj. a jejich slitiny. Surový stav materiálu je tyč, ingot, kovový prášek a tekutý kov. Poměr plochy průřezu kovu před deformací k ploše průřezu po deformaci se nazývá kovací poměr. Správný výběr kovacího poměru, přiměřená teplota ohřevu a doba držení, přiměřená počáteční teplota kování a konečná teplota kování, přiměřené množství deformace a rychlost deformace mají hodně co do činění se zlepšením kvality produktu a snížením nákladů. Obecně platí, že malé a středně velké výkovky používají jako polotovary kulaté nebo čtvercové tyče. Struktura zrn a mechanické vlastnosti tyče jsou jednotné a dobré, tvar a velikost jsou přesné a kvalita povrchu je dobrá, což je vhodné pro hromadnou výrobu. Dokud jsou teplota ohřevu a podmínky deformace rozumně řízeny, lze výkovky s vynikajícím výkonem kovat bez velké deformace výkovku. Ingoty se používají pouze pro velké výkovky. Ingot je odlévaná struktura s velkými sloupcovými krystaly a volným středem. Proto je nutné sloupcové krystaly rozbít na jemná zrna velkou plastickou deformací a volně je zhutňovat pro získání vynikající kovové struktury a mechanických vlastností. Předlisky práškové metalurgie, které byly vylisovány a sintrovány, mohou být vyrobeny v práškových výkovcích kováním bez otřesů v horkém stavu. Kovací prášek se blíží hustotě obecných zápustkových výkovků, má dobré mechanické vlastnosti a vysokou přesnost, což může snížit následné operace řezání. Práškové výkovky mají jednotnou vnitřní strukturu a žádnou segregaci a lze je použít k výrobě malých ozubených kol a jiných obrobků. Cena prášku je však mnohem vyšší než u běžných tyčinek a jeho použití ve výrobě je omezené. Aplikací statického tlaku na tekutý kov nalévaný do dutiny zápustky dochází k jeho tuhnutí, krystalizaci, tečení, plastické deformaci a formování působením tlaku, a poté lze získat zápustkové výkovky s požadovaným tvarem a vlastnostmi. Zápustkové kování z tekutého kovu je metoda tváření mezi tlakovým litím a zápustkovým kováním a je zvláště vhodné pro složité tenkostěnné díly, které je obtížné formovat při obecném zápustkovém kování. Kromě obvyklých materiálů, jako je uhlíková ocel a legovaná ocel různého složení, dále hliník, hořčík, měď, titan atd. a jejich slitiny, superslitiny na bázi železa, superslitiny na bázi niklu a superslitiny na bázi kobaltu. deformované slitiny se dokončují také kováním nebo válcováním, tyto slitiny se však pro poměrně úzkou plastickou zónu poměrně obtížně kují. Teplota ohřevu různých materiálů, teplota otevření kování a konečná teplota kování mají přísné požadavky.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy