Vlastnosti kování

2022-03-07

Ve srovnání s odlitky lze po kování zlepšit strukturu kovu a mechanické vlastnosti. Po deformaci struktury odlitku metodou kování se v důsledku deformace a rekrystalizace kovu z původních hrubých dendritů a sloupcových zrn stanou rovnoosá rekrystalizovaná struktura s jemnějšími zrny a stejnoměrnou velikostí, což způsobí původní segregaci a rekrystalizaci v oceli. ingot. Pórovitost, póry, struskové vměstky atd. jsou zhutněny a svařeny a organizace se stává kompaktnější, což zlepšuje plasticitu a mechanické vlastnosti kovu. Mechanické vlastnosti odlitků jsou nižší než u výkovků ze stejného materiálu. Kromě toho může proces kování zajistit kontinuitu struktury kovových vláken, takže struktura vláken výkovku je v souladu s tvarem výkovku a kovový proud je kompletní, což může zajistit, že díly mají dobré mechanické vlastnosti a dlouhá životnost. Používá se přesné zápustkové kování a vytlačování za studena. Výkovky vyrobené procesy jako je vytlačování za tepla a vytlačování za tepla jsou nesrovnatelné s odlitky. Výkovky jsou předměty, které jsou vystaveny tlaku kovu a plasticky deformovány do požadovaného tvaru nebo vhodné tlakové síly. Této síly je typicky dosaženo použitím kladiva nebo tlaku. Proces kování vytváří rafinovanou strukturu zrna a zlepšuje fyzikální vlastnosti kovu. Při reálném použití součásti umožňuje správná konstrukce proudění částic ve směru hlavního tlaku. Odlitky jsou předměty tvořící kov získané různými způsoby odlévání, to znamená, že roztavený tekutý kov je vstřikován do předem připravené licí formy litím, vstřikováním, odsáváním nebo jinými způsoby odlévání a po ochlazení je vystaven padajícímu písku, čištění a následné zpracování. Zpracování atd., výsledné objekty určitého tvaru, velikosti a vlastností.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy