Význam kování

2022-03-09

Výroba kování je jednou z hlavních zpracovatelských metod pro výrobu polotovarů mechanických dílů ve strojírenském průmyslu. Kováním lze získat nejen tvar mechanických dílů, ale také zlepšit vnitřní strukturu kovu a zlepšit mechanické a fyzikální vlastnosti kovu. Obecně platí, že pro důležité mechanické díly s vysokým namáháním a vysokými požadavky se většina z nich vyrábí kováním. Jako jsou hřídele generátorů parních turbín, rotory, oběžná kola, lopatky, ochranné kroužky, velké hydraulické lisovací sloupy, vysokotlaké válce, válce válcovací stolice, klikové hřídele spalovacích motorů, ojnice, ozubená kola, ložiska a dělostřelectvo v obranném průmyslu a další důležité díly jsou kované. Výroba. [7] Proto je výroba kování široce využívána v hutnictví, hornictví, automobilech, traktorech, těžebních strojích, ropném, chemickém průmyslu, letectví, letectví, zbrojařství a dalších průmyslových odvětvích, dokonce i v každodenním životě hraje kovářská výroba také důležitou roli. V jistém smyslu roční produkce výkovků, podíl zápustkových výkovků na celkové produkci výkovků a velikost a vlastnictví kovacího zařízení do určité míry odrážejí průmyslovou úroveň země.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy