Co je přesné kování?

2022-05-17

Přesné výkovky se obvykle zpracovávají zápustkovým kováním (označované jako jemné výkovky) je obecně nebo speciálním zápustkovým kovacím zařízením kování s vysokou přesností, bez řezání novým procesem kování. Nahrazuje tak tradiční metodu kování a dosahuje účelu úspory materiálu, zvýšení produktivity kovárny a zlepšení pracovních podmínek.

Vlastnosti přesného procesu kování, jemné výkovky lze rozdělit na kování při pokojové teplotě, střední a vysoké teplotě podle různé teploty deformovaného předvalku.

Jemné kování by mělo být kalkulováno sochory, zároveň jsou požadavky na kvalitu řezu a přesnost vysoké. Vzhledem k uzavřenému kování by se měla používat méně a žádná metoda oxidačního ohřevu. Sochor výkovku pokojové teploty by měl být před kováním změkčen (vyžíhán).

Přesná kovací zápustka obvykle používá kombinaci kovací zápustky a má předkování (počáteční kování) a přesné kování (konečné kování) dva kroky a dvě podávací zápustku, přesné kování (konečné kování) je vyšší než kování dva.

Vzhledem k tomu, že přesné kování má významné výhody spočívající v úspoře kovu a značném zkrácení doby řezání, jako jsou výkovky přímých kuželových kol a spirálových kol se zuby, není třeba po kování řezat a část těla čepele přesného kování čepele není třeba znovu řezat.

Vzhledem k tomu, že přesné kování posiluje všechny relevantní vazby v procesu zápustkového kování, náklady se zvyšují. Přesné kování se proto obecně používá u dílů, které jsou obtížně řezatelné nebo pracné, stejně jako u výkovků s vyššími požadavky na výkon, jako jsou ozubená kola, šneková kola, kroucené lopatky a letecké díly.We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy