Jaké jsou hlavní metody kontroly výkovků?

2022-05-17

Hlavními kontrolními metodami výkovků jsou analýza chemického složení, zkouška mechanických vlastností, nízkovýkonová zkouška, metalografická vysokovýkonná zkouška a nedestruktivní zkoušení.

Analýza chemického složení. Obecná analýza chemického složení se týká především obsahu uhlíku, manganu, křemíku, síry a slitinových prvků. Jsou povoleny výkovky z docela náběhového konce, důležité části pro pochopení stupně segregace od vody, odběr vzorků z nálitku, speciální díly nebo defekty, často také potřebují analyzovat obsah plynu, vměstků a stopových nečistot pro potvrzení kvality nebo výzkum .

Zkouška mechanických vlastností. V kovárnách se běžně používají zkoušky tvrdosti, tahu, rázu a ohybu. Z výkonnostních údajů lze zjistit, že problémy existující v materiálu, jako jsou vzduchové bubliny, pórovitost, trhliny, velikost zrna a popouštěcí křehkost v oceli, se mohou často odrazit na porušení mechanických vlastností vzorku.

Test nízké spotřeby. Tisk síry, moření kyselinou a lom jsou běžně používané nízkoenergetické kontrolní položky. Otisk síry může ukázat rozložení síry na průřezu. Moření může vykazovat různé makroskopické defekty, jako je segregace složení, pórovitost, smršťovací dutina, podkožní bubliny, inkluze, chlopně a bílé skvrny na příčném řezu. Lomový test je jednoduchá a vhodná metoda k nalezení vad, které nelze odhalit sírovým tiskem a mořením.

Metalografický test s velkým zvětšením. Tato metoda je široce používána při mikroskopické kontrole a často se používá ke studiu mikroskopických charakteristik makroskopických defektů. Optický mikroskop slouží k pozorování připraveného metalografického vzorku při 50 až 2000násobném zvětšení, ke kontrole inkluze, mikrostruktury kovu a zrnitosti atd.

Nedestruktivní testování. Běžně používané jsou magnetické práškové, fluorescenční, barvicí, paprskové, vířivé a ultrazvukové metody. Správná volba metody detekce vad pro povrchové a vnitřní vady výkovků komplexní a pečlivá kontrola, dokáže přesně posoudit velikost, množství a rozložení vad, při kontrole kvality výkovků se nedestruktivní zkoušení stalo jednou z velmi důležitých metod.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy