Jaké je tepelné zpracování výkovků po kování?

2022-06-10

Výkovky jsou obrobek nebo polotovar získaný kováním deformací kovových předvalků. Mechanické vlastnosti kovových předvalků lze změnit působením tlaku za účelem vytvoření plastické deformace. Výkovky lze rozdělit na kování za studena kování za tepla a kování za tepla podle teploty předvalku při zpracování. Kování za studena se obecně zpracovává při teplotě místnosti, zatímco kování za tepla se zpracovává při teplotě rekrystalizace vyšší než u kovového bloku.

Výkovky musí být také po kování podrobeny tepelnému zpracování po kování. Účelem tepelného zpracování po kování je nejprve změkčit strukturu, snížit obtížnost hrubého zpracování, a co je důležitější, odstranit síť sekundárních karbidů a snížit zátěž nejlehčího tepelného zpracování.

Konečná teplota kování výkovku je nad 800 °C a polotovar lze po kování řádně ochladit na vzduchu, ale je snadné prasknout, pokud je teplota chlazení příliš nízká. Před vstupem do pece proto chlad na 600 °C a v teplotním rozsahu 600-680 °C, aby se dokončila transformace perlitu.

Tento druh válce má vysoký obsah uhlíku a díky pomalému ochlazování se po kování snadno vysrážejí síťované sekundární karbidy podél hranic zrn. Síťové karbidy však vážně poškozují pevnost a houževnatost válce a zvyšují riziko lomu válce. Proto musí být z procesu tepelného zpracování po kování odstraněny síťové karbidy. V opačném případě je nutné tento úkol zohlednit při konečném tepelném zpracování, které se musí zahřívat na velmi vysoké teploty, z čehož plynou nevýhody hrubnutí zrna a mikrostruktury.

Účelem zpracování sferoidizačním žíháním na výkovcích je zajistit distribuci sekundárních karbidů v jednotné a jemné formě kulovitých částic a získat granulovanou perlitovou strukturu. Při téměř dlouhé době izolace lze dosáhnout výše uvedeného účelu, vícestupňovým procesem sferoidizace za studena lze dosáhnout uspokojivého sféroidizačního efektu, což bylo prokázáno výrobní praxí stovek válců.

Tvrdost výkovku po tepelném zpracování kování je 35-40 a výkon obrábění je mezi válečkem z kovací oceli a litinovým válcem. Hrubovacím obráběním pomocí tvrdokovového kotouče lze dosáhnout vyšší účinnosti obrábění.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy