Typická technologie přesného kování

2022-07-20

Přesné kováníodkazuje na technologii tváření, že ke splnění požadavků na rozměrovou přesnost dílů po kování je zapotřebí pouze malé množství obrábění nebo žádné obrábění. Existují dva hlavní způsoby, jak dosáhnout přesného kování: přesný polotovar, to znamená přímé kování polotovaru, aby vyhovoval požadavkům přesného stroje. Přesné kování, celé nebo některé části přímého použití procesu přesného kování, aby se snížilo zatížení stroje. V současné době se ve výrobě používá mnoho procesů přesného kování. Podle teploty tváření lze rozdělit na přesné kování za tepla, přesné kování za studena, přesné kování za tepla, kompozitní přesné kování a tak dále.

1. Přesné kování za tepla

Kování za tepla označuje proces kování nad teplotou rekrystalizace. Protože deformační teplota je vysoká, deformační odpor materiálu je nízký a plasticita je při kování dobrá, takže je snadné tvarovat díly se složitou geometrií.

2, přesné kování za studena

Technologie kování za studena je druh technologie kování při pokojové teplotě. Díky tvarování při pokojové teplotě se vyhněte rozměrové chybě způsobené tepelnou roztažností a kontrakcí, takže tvar a velikost obrobku přesného kování za studena je snazší kontrolovat a povrch výkovku nevytváří oxidaci a ztrátu hoření, s vysokou kvalitou povrchu, takže přesnost kování u přesného kování za tepla a přesného kování za tepla je nižší než u přesného kování za studena.

3. Proces jemného kování za tepla

Kování za tepla je technika jemného kování, při které se kov zahřívá na vhodnou teplotu pod teplotou rekrystalizace. Má výhody kování za tepla a kování za studena současně, aby se zabránilo jejich defektům, účinně snížilo zatížení zařízení a zápustky, zlepšilo plasticitu a tekutost kovu bez žíhání kování.

4. Proces jemného kování kompozitu

Kompozitní proces jemného kování je technologie kování, která kombinuje procesy kování za studena, za tepla a za tepla k dokončení kování obrobku. Může plně využít výhody kování za studena, za tepla a za tepla a vyhnout se nevýhodám kování za studena, za tepla a za tepla. Současně se zlepšily mechanické vlastnosti, rozměrová přesnost a kvalita povrchu dílů vyrobených procesem přesného kompozitního kování ve srovnání s díly vyrobenými technologií jednoho kování. V současnosti běžně používaný proces přesného kování kompozitu zahrnuje především kování za tepla - dokončování za studena, kování za tepla - kování za studena, vytlačování za tepla - rotační kování za studena, přesné kování za tepla - vytlačování za studena, přesné kování za tepla - rotační kování za studena a tak dále.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy