Jaký je proces navrhování a výroby přesných výkovků?

2022-08-29

1. Konstrukční a výrobní metody přesnostivýkovky

V současné době se ve výrobě uplatňuje mnoho technologií přesného kování. Podle různé tvarovací teploty je lze rozdělit na dokončování za tepla, dokončování za studena, dokončování za tepla, dokončování kompozitu, izotermické dokončování atd.

1.1 Technologie kování za tepla

Proces přesného kování, kde je teplota kování vyšší než teplota rekrystalizace, se nazývá přesné kování za tepla. Materiál pro kování za tepla má nízkou odolnost proti deformaci a dobrou plasticitu, takže je snadné tvarovat složitý obrobek, ale díky silné oxidaci je kvalita povrchu a rozměrová přesnost obrobku velmi nízká. Běžnou technikou kování za tepla je kování v uzavřené zápustce. V důsledku nepřesného vstupu materiálu, konstrukce zápustky a přesnosti výroby je odolnost proti deformaci uzavřeného zápustkového výkovku ve fázi po uzavření velká, což způsobuje velké škody na zařízení a zápustce.

Běžnou metodou k řešení tohoto problému je princip shunt step-down, to znamená, že na místo vyplněné uzavřenou dutinou je usazena shunt step-down dutina přiměřeného tvaru a velikosti. Po ÚPLNÉM VYPLNĚNÍ DUTINY JE PŘEBYTEČNÝ kov sochoru VYTLAČEN DO otvoru bočníkové komory, což ŘEŠÍ ROZPOR, ŽE objem sochoru není striktně roven objemu dutiny, a pomáhá zmenšit vnitřní tlak dutiny a zlepšit životnost matrice.

1.2 Technologie kování za studena

Kování za studena je technologie přesného kování prováděná při pokojové teplotě. Technologie kování za studena má vlastnosti snadného ovládání tvaru a velikosti obrobku a vyhýbání se chybám způsobeným vysokou teplotou. Vysoká pevnost a přesnost obrobku, dobrá kvalita povrchu. V procesu tváření za studena je plasticita obrobku špatná, odolnost proti deformaci je velká, požadavky na zápustku a zařízení jsou vysoké a struktura je složitá, je obtížné ji tvarovat. Aby se překonaly problémy s vysokou odolností proti deformaci a špatným plnicím účinkem kování za studena, byly postupně vyvinuty nové techniky, jako je blokové kování, plovoucí zápustkové kování a prefabrikované kování.

1.3 Technologie kování za tepla

Kování za tepla je technika přesného kování prováděná při teplotě vhodné pro teplotu rekrystalizace. Technologie přesného tváření za tepla kování překonává omezení vysoké deformační odolnosti kování za studena, tvar dílů by neměl být příliš složitý a potřeba zvýšit proces mezitepelného zpracování a povrchové úpravy. Zároveň překonává problémy s kvalitou povrchu a poklesem rozměrové přesnosti způsobené silnou oxidací při kování za tepla. Má výhody kování za studena i kování za tepla a překonává nevýhody obou. Technologie kování za tepla má však nízkou teplotu kování, úzký rozsah teplot kování, přísné požadavky na rozsah kování, vysokou přesnost, vybavení a vysoké požadavky na strukturu zápustky a materiál zápustky.

1.4 Technologie kování kompozitů

Se zvyšujícími se požadavky na přesnost a složitostí přesného kování nemůže jednoduchá technologie kování za studena, za tepla a za tepla splnit požadavky. Technologie kompozitního kování kombinuje kování za studena, kování za tepla a kování za tepla k dokončení obrobku, který může mít výhody kování za studena, kování za tepla a kování za tepla a eliminovat nevýhody kování za studena, kování za tepla a kování za tepla. Jsou porovnány technické vlastnosti přímých kuželových kol vyrobených třemi různými technologickými metodami. Ukazuje, že obrobek vyrobený technologií kompozitního kování se zlepšil v mechanických vlastnostech, rozměrové přesnosti a drsnosti povrchu. Proto je technologie přesného kování kompozitů důležitým směrem vývoje technologie přesného kování.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy