Jaké jsou kategorie kovacích zápustek?

2022-10-19

Kovací zápustkaje klíčovým technologickým zařízením výroby zápustkového kování a existuje mnoho druhů.

Kovací zápustky se podle deformační teploty výkovků dělí na zápustky pro kování za studena a zápustky pro kování za tepla. Kromě toho by měla existovat třetí kategorie, tedy zápustka pro kování za tepla; Pracovní prostředí a vlastnosti zápustky pro kování za tepla jsou však mezi kováním za tepla a kováním za studena. I když mají také své vlastní charakteristiky, jsou více podobné zápustce pro kování za tepla a obecně není stanovena žádná jiná kategorie. Aby bylo možné vysvětlit použití, pracovní prostředí a vlastnosti různých typů zápustek a jejich vliv na výrobu zápustkového výkovku, zápustky pro kování za studena a za tepla lze dále klasifikovat podle kovacího zařízení, procesních metod, procesů, materiálů zápustek a výroby. metody. V této části je jako příklad popsána zápustka pro kování za tepla:

1. Klasifikace podle kovacího zařízení

Podle typu kovacího zařízení lze zápustku pro kování za tepla rozdělit hlavně na kladivovou (kovadlinovou a kladivovou) zápustku, lis (mechanický lis, šroubový lis a hydraulický lis atd.) kovací zápustku, plochou zápustku a radiální zápustku .Podle klasifikace kovacích zařízení lze poměrně snadno rozlišit účel, pracovní prostředí, typ materiálu, konstrukční formu, velikost, fixaci a způsob polohování formy. Například zápustka pro kování pro kladiva je obecně integrální, velké velikosti, upevněná pomocí rybiny a kontrolního úhlu; Lisovací kovací zápustka je obecně typu vložky, malé velikosti, pomocí šikmého klínového upevnění a umístění vodícího sloupku; Kovací zápustka je obvykle sektorová zápustka.2, podle klasifikace způsobu kování

Podle způsobu procesu kování lze zápustku pro kování za tepla rozdělit na surovou zápustku, běžnou zápustku, zápustku pro přesné kování, polopřesnou zápustku pro kování, vytlačovací (děrovací) zápustku, zápustku pro ploché kování, radiální zápustku, zápustku pro kování pneumatik a izotermická kovací zápustka atd.Podle klasifikace způsobu procesu kování je snadné rozlišit použití, přesnost, typ materiálu, strukturální vlastnosti a výrobní metody zápustky. Například izotermické kovací zápustky pro titanové slitiny a superslitiny musí být vyrobeny metodou přesného lití superslitin nebo dokonce s kovy s vysokým bodem tání (jako jsou klíčové slitiny).

3, podle klasifikace procesu kováníPodle procesu kování lze zápustku pro kování za tepla rozdělit hlavně na zápustku pro předkování, zápustku pro kování, konečnou zápustku, řeznou zápustku a korekční zápustku, kromě vytlačovací (děrovací) zápustky a zápustky pro kování pneumatik.Podle klasifikace procesu kování lze poměrně snadno rozlišit pracovní prostředí zápustky (teplota a stav napětí), charakteristiky procesu, přesnost zápustky, typ materiálu a požadavky na způsob výroby.

4. Klasifikace podle způsobu výroby

Podle způsobu výroby lze zápustku pro kování za tepla rozdělit na zápustku a zápustku pro kování; Kovací zápustku lze rozdělit na razicí (vytlačovací) zápustku, řezací a EDM zápustku a navařovací zápustku podle způsobu zpracování zápustkové komory. Kromě toho lze zápustku pro kování za tepla rozdělit do několika kategorií podle druhu materiálu.

Jak je patrné z výše uvedené klasifikace kovacích zápustek, různé typy kovacích zápustek odrážejí nejen pracovní prostředí, použití, materiály, výrobní metody a vlastnosti kovacích zápustek, ale odrážejí také úzký vztah mezi kovacími zápustkami a výrobou kování, které bude pojednáno v každé kapitole této knihy.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy