Související montáž výkovků kuličkových lisů

2022-10-25

Kuličkový lisvýkovkyk instalaci, takže bude čelit příslušným instalačním záležitostem, ale jaké jsou jejich instalační záležitosti? Následující článek je určen především vám.
Samotný výkovek kulového lisu by měl být dobře uzemněn, aby se zabránilo elektrostatickému hromadění na kulovém stroji. Během instalace by měl být správně připojen napájecí kabel, komunikační kabel a video kabel. Při připojování kabelu si pečlivě prostudujte instalační pokyny, abyste ověřili komunikační režim a odpovídající definici pinů. Obecně platí, že zařízení by mělo být instalováno v pozdější fázi výstavby, aby se zabránilo velkému množství prachu na staveništi do míčového stroje, který přímo ovlivňuje jeho účinek a životnost.

Kromě toho je třeba věnovat další pozornost následujícím úvahám:

Aby byl zajištěn normální provoz kování kuličkového lisu, neměl by být napájecí zdroj nižší než jmenovitá hodnota vstupního napětí kuličkového lisu. Když je jmenovitá hodnota 24VAC, nemělo by kolísání napětí překročit ±25%. Běžné pracovní napětí výkovků kuličkových lisů je 24VAC. Na trhu jsou modely 220VAC, které mají v podstatě v kulovém krytu zabudovaný transformátor pro napájení výkovků lisu po změně tlaku. Zapojení by mělo klást důraz na oddělený silný a slabý proud, aby se zabránilo rušení silného proudu na slabý proud. Vnitřní prostor výkovku kuličkového lisu je omezený a vestavěný transformátor zajišťuje koexistenci silné a slabé elektřiny, čímž ovlivňuje signál slabého proudu. Vestavěný transformátor navíc zvýší zátěž odvodem tepla, což zvyšuje možnost vyhoření vestavěného obvodu. V závislosti na prostředí místa si můžete vybrat z místních 220VAC až 24VAC, nebo vzdálenou změnu napětí nebo centralizované napájení. Při centralizovaném napájení by měla být plně zohledněna ztráta elektrické energie přenosovými vedeními. Vyberte zařízení s vysokým výstupním výkonem a zvyšte výstupní napětí přiměřeně tak, aby vydrželo pokles síťového napětí. Například vyberte výstup 28VAC pro napájení vzdáleného lisu na kuličky.

Jsou výkovky kulového lisu dostatečně poháněny? Lze to otestovat multimetrem. Metoda spočívá v měření napětí jednoho konce elektrického vedení výkovku kuličkového lisu multimetrem při otevření zátěže (kuličkového lisu) a pozorování, zda je napětí v přípustném rozsahu kuličkového lisu. Zejména je třeba poznamenat, že výkon spotřebovaný venkovním kuličkovým lisem je velmi odlišný, když je ohřívač spuštěn nebo zastaven. Při napájení venkovních výkovků kuličkového lisu je třeba vzít v úvahu maximální příkon vyžadovaný kuličkovým lisem v nejhorším prostředí. Pokud kolísání napětí v síti překročí 5%~-10%, měl by být nainstalován regulátor střídavého napětí. UPS lze nainstalovat tak, aby poskytoval nepřerušované a stabilní napájení. Uzemnění výkovků kuličkových lisů se dělí hlavně na uzemnění pláště a vnitřní elektrické uzemnění. Uzemnění pláště se používá hlavně k zabránění elektrostatické akumulace, elektrického úniku atd., Kování venkovního kulového lisu také speciální vnější opatření na ochranu před bleskem. Obecně řečeno, venkovní pouzdro kování pro kuličkový lis nainstalované na podpěře tyče má přirozeně vytvořenou ochranu uzemnění díky šroubovému spojení na kovové podpěře, takže ji nelze speciálně ošetřovat. Datové kabely a videokabely uvnitř výkovků kuličkového lisu byly odpovídajícím způsobem uzemněny. Připojte konec GND uvnitř výkovků kuličkového lisu s uzemňovacími kabely, abyste zajistili účinné uzemnění zařízení.

toto jsou výkovky s kulovým krkem vyráběné společností tongxin na přesné kování:
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy