Hlavní klasifikace kování

2023-09-07

Hlavní klasifikace kování

Kování se klasifikuje hlavně podle způsobu tváření a teploty deformace.Kovánípodle způsobu tváření lze rozdělit do dvou kategorií kování a ražení; Podle teploty deformace existují čtyři hlavní druhy kování, které lze rozdělit na kování za tepla, kování za studena, kování za tepla a izotermické kování.

1. Kování za tepla

Kování za tepla je kování nad teplotou rekrystalizace kovu. Vysoká teplota může také snížit deformační odolnost kovu a snížit tonáž požadovaného kovacího stroje. Vysoká teplota může zlepšit plasticitu kovu, přispívá ke zlepšení vnitřní kvality obrobku, takže není snadné prasknout. Proces kování za tepla je však mnoho, přesnost obrobku je špatná, povrch není hladký a kování snadno způsobuje oxidaci, oduhličení a poškození spalováním. Aby bylo dokončeno co nejvíce kovací práce s jedním ohřevem, měl by být teplotní interval mezi počáteční teplotou kování a konečnou teplotou kování horkého kování co největší. Nadměrná počáteční teplota kování však způsobí nadměrný růst kovových zrn a jev přehřátí, který sníží kvalitu výkovků. Když je obrobek velký a tlustý, pevnost materiálu je vysoká a plasticita nízká (jako je válcování ohybu extra silné desky, tažná délka tyče z vysoce uhlíkové oceli atd.), kování za tepla je použitý. Když má kov (jako olovo, cín, zinek, měď, hliník atd.) dostatečnou plasticitu a malou deformaci (jako u většiny lisovacích procesů), nebo když je celková velikost deformace velká a proces kování (jako je vytlačování, radiální kování atd.) napomáhá plastické deformaci kovu, často se nepoužívá kování za tepla a používá se kování za studena. Když je teplota blízká bodu tání kovu, intergranulární materiál s nízkou teplotou tání se roztaví a dojde k intergranulární oxidaci, což má za následek přepálení. Spálené polotovary mají tendenci se během kování drolit. Obecně používaná teplota kování za tepla je: uhlíková ocel 800 ~ 1250 ℃; Legovaná konstrukční ocel 850 ~ 1150 ℃; Vysokorychlostní ocel 900 ~ 1100 ℃; Běžně používaná hliníková slitina 380 ~ 500 ℃; Titanová slitina 850 ~ 1000 ℃; Mosaz 700 ~ 900 ℃.

2. Kování za studena

Jedná se o kování při nižší teplotě rekrystalizace kovu, obvykle označované jako kování za studena se týká především kování při pokojové teplotě a kování při vyšší než pokojové teplotě, avšak nepřekračující teplotu rekrystalizace, se nazývá kování za tepla.

Mnoho dílů pro kování za studena a lisování za studena lze přímo použít jako díly nebo výrobky a již se nemusí řezat. Obrobek vytvořený kováním za studena při pokojové teplotě má vysokou tvarovou a rozměrovou přesnost, hladký povrch, méně zpracovatelských postupů a je vhodný pro automatickou výrobu. Při kování za studena je však kvůli nízké plasticitě kovu snadné během deformace prasknout a odolnost proti deformaci je velká a je zapotřebí velké tonážní kování.

3. Kování za tepla

Přesnost kování za tepla je vysoká, povrch je hladký a odolnost proti deformaci je malá. Kov se předehřívá na mnohem nižší teplotu než kování za tepla. Kovací lis, který je vyšší než normální teplota, ale nepřekračuje teplotu rekrystalizace, se nazývá teplý kovací lis.

4. Izotermické kování

Teplota sochoru je udržována na konstantní hodnotě během celého procesu tváření. Izotermické kování vyžaduje, aby forma a polotovar byly společně udržovány při konstantní teplotě, náklady jsou vyšší a používá se pouze pro speciální procesy kování, jako je superplastické tvarování. Izotermické kování má plně využít vysoké plasticity některých kovů při stejné teplotě, případně získat specifickou mikrostrukturu a vlastnosti.

toto je volné kování vyrobené společností tongxin na přesné kování

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy