Role technologie kování a rozsah použití výkovků

2023-10-13

Proces kování hraje významnou roli při výrobě výkovků. Kvalita získaných výkovků (s odkazem na tvar, rozměrovou přesnost, mechanické vlastnosti, linie toku atd.) se značně liší v závislosti na toku procesu a také se značně liší typy a tonáže použitého zařízení. Některé speciální požadavky na výkon lze vyřešit pouze výměnou materiálů s vyšší pevností nebo novými postupy kování, jako jsou kotouče kompresoru leteckých motorů a kotouče turbín. Během používání je teplotní gradient okraje disku a náboje velký (až 300-400 ℃). Pro přizpůsobení se tomuto pracovnímu prostředí se objevily disky s duálním výkonem. Díky vhodnému uspořádání procesů kování a tepelného zpracování mohou vyrobené kotouče s dvojitým výkonem skutečně splňovat požadavky na výkon při vysoké teplotě i při pokojové teplotě. Vhodné uspořádání toku procesu ovlivňuje nejen kvalitu, ale ovlivňuje i výrobní náklady výkovků; Nejrozumnějším procesním tokem by mělo být získání výkovků nejlepší kvality, nejnižší náklady, pohodlné a jednoduché ovládání a plné využití potenciálu materiálu.

Pochopení významu řemesla se postupně prohlubuje s prohlubujícím se rozvojem výroby a neustálým pokrokem techniky. Vznik technologie izotermického kování vyřešil potíže s kováním velkých přesných výkovků a obtížně deformovatelných slitin, které vyžadují velké tonážní vybavení a špatnou tvařitelnost. Materiály a tvary používané ve výkovcích se velmi liší a použité procesy nejsou stejné. Je úkolem inženýrů zabývajících se kovárenským průmyslem, aby tyto problémy správně řešili.

Výkovky mají širokou škálu použití. Téměř všechny hlavní nosné součásti pohybu jsou tvořeny kováním, ale největší hnací silou rozvoje technologie kování (zejména zápustkového) je dopravní průmysl - výroba automobilů a později výroba letadel. Velikost a kvalita výkovků se zvyšuje a jejich tvary jsou stále složitější a rafinovanější. Materiály používané pro kování jsou stále rozšířenější, což ztěžuje kování. Je to proto, že moderní těžký průmysl a dopravní průmysl vyžadují dlouhou životnost a vysokou spolehlivost svých výrobků. Stejně jako u leteckých motorů roste poměr tahu k hmotnosti. Některé důležité nosné součásti, jako jsou kotouče turbín, hřídele, lopatky kompresoru, kotouče, hřídele atd., mají širší teplotní rozsah, náročnější pracovní prostředí, složitější napěťové stavy a rychle se zvyšující napětí. To vyžaduje, aby nosné výkovky měly vyšší pevnost v tahu, únavovou pevnost, pevnost při tečení a lomovou houževnatost.

S pokrokem technologie a zvyšující se úrovní industrializace se vyžaduje, aby se počet výkovků rok od roku zvyšoval. Podle zahraničních předpovědí bude do konce tohoto století tvořit kovářské (včetně tváření plechů) díly používané v letadlech 85 %, automobily 60 % -70 % a zemědělské stroje a traktory 70 %. V současné době je jen roční produkce ocelových zápustkových výkovků ve světě přes 10 milionů tun.We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy