Různé druhy kovového kování

2022-01-06

třída II(kovové výkovky)- přímé a dlouhé hřídelové výkovky s hlavní osou ležící ve vrtání zápustky a dlouhým jednorozměrným rozměrem ve vodorovném směru. Dělí se do tří skupin podle stupně rozdílu v ploše průřezu svislé hlavní osy.
Výkovky skupiny II-1 s malým rozdílem v ploše průřezu kolmo k hlavní ose (poměr maximální plochy průřezu k minimální ploše průřezu je menší než 1,6 a pro výrobu polotovaru nelze použít jiné zařízení).
Výkovky skupiny II-2 s velkým rozdílem plochy průřezu svislé hlavní osy (poměr maximální plochy průřezu k minimální ploše průřezu je > 1,6 a pro výrobu polotovaru vpředu je zapotřebí další vybavení), jako např. spojovací tyč atd.
U výkovků s tvarem vidlice / větve na konci (jednom nebo obou koncích) skupiny II-3 musí být kromě určení, zda je požadována výroba polotovaru podle výše uvedených dvou skupin, přiměřeně navrženy kroky předkování, jako je například vidlice pláště. , atd.
Výkovky třídy I a II jsou obecně rovinné dělení nebo symetrické dělení povrchu a asymetrické dělení povrchu zvyšuje složitost výkovků.

Třída III(kovové výkovky) - Výkovky s klikatou hlavní osou a ležící v zápustkovém vývrtu. Je rozdělena do 3 skupin podle trendu hlavní osy.
Hlavní osa skupiny III-1 je zalomená ve vertikální rovině (dělicí plocha je mírně zvlněná zakřivená plocha nebo s poklesem), ale půdorys má přímý tvar dlouhé osy (podobně jako třída II). Obecně lze výkovky tvarovat bez navrhování speciálních ohýbacích kroků.
Výkovky skupiny III-2, jejichž hlavní osa je ohnuta ve vodorovné rovině (dělicí plocha je obecně rovinná) a lze je vytvořit pouze uspořádáním ohýbacích stupňů.
Skupina III - 3 výkovky, jejichž hlavní osou je prostorové ohýbání (asymetrické dělení povrchu).
Existují také výkovky se dvěma nebo třemi typy konstrukčních prvků a vyšší složitostí, jako je většina výkovků pro čepy řízení automobilů.(kovové výkovky)
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy