Jak diskutovat o kvalitě kování?

2022-04-20

Výroba výkovků musí kromě toho zajistit, že požadovaný tvar a velikost, také musí splňovat výkonnostní požadavky dílů v procesu použití navrženého, ​​což zahrnuje zejména: index, index plasticity, rázovou houževnatost a únavovou pevnost houževnatost a odolnost proti namáhání požadavky na odolnost proti korozi, pro práci vysokoteplotních dílů, a vysokoteplotní tahové vlastnosti okamžitý a trvanlivý výkon, odolnost proti tečení a tepelná únava, atd. Výkonnost velkých výkovků závisí na jejich organizaci a struktuře (dále jen organizace) .

Různé materiály, nebo různé stavy výkovků stejného materiálu, jejich výkon je odlišný, v konečném důsledku je dán jeho organizací. Struktura kovu souvisí s chemickým složením materiálu, způsobem tavení, procesem tlakového zpracování a technologií. Tlakový proces má důležitý vliv na organizaci výkovků, zvláště u těch, které nemají žádný prvek v procesu ohřevu a chlazení heterogenních materiálů, jako jsou: austenitická a feritická žáruvzdorná nerezová ocel, vysokoteplotní slitina, hliníková slitina a hořčíková slitina , atd., spoléhají především v procesu na tlak, správné řízení termodynamických parametrů procesu ke zlepšení kování organizace a zlepšení její výkonnosti.

Použitím metody tlakového obrábění lze zlepšit stav povrchu součástí a stanovit povrchové předkompresní napětí pro zlepšení výkonu součástí. Protože kvalita výkovků souvisí s kvalitou surovin, proces kování a proces tepelného zpracování, tak pro zajištění vysoké kvality výkovků je nutné analyzovat a studovat z výše uvedených několika hledisek. Při diskusi o kvalitě kování se doporučuje vycházet z následujících aspektů: 1. Vliv materiálů a procesu kování na strukturu a vlastnosti kování; 2. 2. Běžné vady v procesu kování; 3. Obsah kontroly kvality velkých výkovků a metody analýzy kvality výkovků.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy