Jaké přípravy je třeba provést před kováním?

2022-05-23

Příprava před kováním zahrnuje výběr surovin, výpočet materiálů, stříhání, ohřev, výpočet deformační síly, výběr zařízení, návrh formy. Před kováním kování je také potřeba zvolit dobrý způsob mazání a mazivo.Kovací materiály pokrývají širokou škálu jak různých značek oceli a vysokoteplotních slitin, tak hliníku, hořčíku, titanu, mědi a dalších neželezných kovů; Jak po zpracování do různých velikostí tyčí a profilů, tak i různých specifikací ingotů; Kromě širokého využití tuzemských materiálů vhodných pro naše zdroje existují materiály ze zahraničí. Většina kovaných materiálů byla zahrnuta do národních norem, ale také je vyvinuto, vyzkoušeno a propagováno mnoho nových materiálů. Jak všichni víme, kvalita výrobků často úzce souvisí s kvalitou surovin, proto je pro kováře nutné mít potřebné materiálové znalosti, umět vybrat ten nejvhodnější materiál podle požadavků procesu.
Výpočet a vysekávání je jedním z důležitých odkazů pro zlepšení míry využití materiálu a realizaci konečné úpravy polotovaru. Příliš mnoho materiálu nejen způsobuje plýtvání, ale také zhoršuje opotřebení a spotřebu energie. Pokud zaclonění nezanechá malou rezervu, zvýší se obtížnost úpravy procesu a zvýší se míra odmítnutí. Kromě toho má kvalita řezné čelní plochy také vliv na proces a kvalitu kování.

Účelem ohřevu je snížit deformační sílu kování a zlepšit plasticitu kovu. Zahřívání ale přináší i řadu problémů, jako je oxidace, dekarbonizace, přehřívání a hoření. Přesné řízení počáteční a konečné teploty kování má velký vliv na strukturu a vlastnosti výrobku.

Ohřev plamenné pece má výhody nízké ceny, silné použitelnosti, ale doba ohřevu je dlouhá, snadno se provádí oxidace a dekarbonizace, pracovní podmínky se také musí neustále zlepšovat. Elektroindukční ohřev má výhody rychlého ohřevu a menší oxidace, ale má špatnou přizpůsobivost tvaru, velikosti a změně materiálu produktu.

Výkovek se vyrábí působením vnější síly, takže správný výpočet deformační síly je základem pro výběr zařízení a kontroly zápustky. Analýza napětí a deformace deformovaného tělesa je také nezbytná pro optimalizaci procesu a kontrolu mikrostruktury a vlastností výkovků.

Existují čtyři hlavní metody analýzy deformační síly. Přestože metoda hlavního napětí není příliš přísná, je jednoduchá a intuitivní a dokáže vypočítat celkový tlak a rozložení napětí na kontaktní ploše mezi obrobkem a nástrojem. Metoda skluzu je přísná pro problémy s rovinným přetvořením a je intuitivnější řešit rozložení napětí pro lokální deformaci vysokých dílů, ale rozsah její aplikace je úzký. Metoda horní meze může poskytnout nadhodnocené zatížení a prvek horní meze může také předpovídat změnu tvaru obrobku během deformace.

Metoda konečných prvků může nejen poskytnout vnější zatížení a změnu tvaru obrobku, ale také poskytnout vnitřní napětí a rozložení napětí. Nevýhodou je, že počítač potřebuje více času, zejména při řešení podle elasticko-plastické metody konečných prvků potřebuje počítač větší kapacitu a delší čas. V poslední době se objevuje tendence zaujmout společný přístup k analýze problémů, např. Metoda horní hranice se používá pro hrubý výpočet a metoda konečných prvků se používá pro jemné výpočty v klíčových částech.

Snižte tření, nejenže můžete ušetřit energii, ale také můžete zlepšit životnost formy. Protože je deformace relativně rovnoměrná, je užitečné zlepšit mikrostrukturu výkovku a jedním z důležitých opatření ke snížení tření je použití mazání. Vzhledem k rozdílu ve způsobu kování a pracovní teplotě se liší i použité mazivo. Skleněná maziva se používají při kování vysokoteplotních slitin a titanových slitin. Pro kování oceli za tepla je grafit na vodní bázi široce používaným mazivem. Pro kování za studena kvůli vysokému tlaku potřebuje výkovek také úpravu fosfátem nebo oxalátem.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy