Jak zajistit kvalitu tepelného zpracování výkovků?

2022-09-29

Aby byla zajištěna kvalita tepelného zpracovánívýkovkyPři formulaci procesu je velmi důležité zvolit vhodné parametry procesu. V současné době je formulace procesu tepelného zpracování kování v podstatě založena na skutečných výrobních zkušenostech továrny. S rozvojem vědy a techniky je možné stanovit parametry procesu předběžně výpočtem a následně je výrobní praxí zlepšovat za současných technických podmínek. Stanovení parametrů procesu pomocí skutečných měření je pro výkovky časově náročné a nákladné a někdy nemožné. Proto je významnou prací vyvinout výpočtovou technologii parametrů procesu tepelného zpracování kování. Všechny země soutěží o provedení této práce a bylo dosaženo některých úspěchů. ,

Při výpočtových pracích je v první řadě stanovit výpočtový model v souladu se skutečností, výpočtové podmínky mohou uvažovat pouze hlavní faktory ovlivňující parametry procesu, ignorovat některé vedlejší faktory, na druhou stranu při vlastní produkci vliv faktory jsou proměnlivé, takže způsob výpočtu může být pouze přibližný. I tak mají výsledky výpočtů stále důležitý význam pro orientaci skutečné výroby. Následuje obecný úvod do příslušných výpočtů. Výpočet ohřevu a chlazení při konstantní teplotě okolního média. Výpočet vytápění; Výpočet chlazení; Výpočet doby konečného ochlazování výkovků.

Výpočet rozložení výkovků po průřezu. Křivky ochlazování různých částí výkovku jsou superponovány na křivku přechodu kontinuálního ochlazování, aby bylo možné pochopit strukturu chlazení každé části.

Na základě ochlazovacích křivek různých částí výkovků o průměru v médiu se získá distribuce mikrostruktury a hloubka zakalené vrstvy výkovků s libovolným průměrem ve stejném médiu po kalení.

Je velmi důležité řídit rychlost ochlazování popouštění výkovku. Hlavním faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je zbytkové napětí po popouštění výkovku. Rychlost ochlazování po temperování přímo ovlivňuje hodnotu zbytkového napětí. Bylo zjištěno, že mezi teplotou popouštění a pokojovou teplotou výkovků existuje elastoplastická přechodová teplota. Tato teplota se u různých typů oceli liší, obecně se má za to, že je asi 400-450 °C. Zbytkové napětí vzniká hlavně v procesu chlazení nad 400-450, ocel je v plastickém stavu nad 400, příliš rychlá rychlost chlazení způsobí velké tepelné namáhání, plastickou deformaci, takže hodnota zbytkového napětí se zvyšuje.

Když je ocel v elastickém stavu pod 400, nemá rychlost ochlazování žádný významný vliv na zbytkové napětí. Takže nad 400 °C pro pomalé ochlazování, 400 °C pod může být chladnější rychleji, pokud je to nutné, může být po určitou dobu izotermické mezi 400-450 °C, sníží vnitřní a vnější teplotní rozdíl výkovkového elastoplastického stavu, přispívá ke snížení zbytkového napětí. U některých důležitých výkovků by zbytkové napětí mělo být menší než 10 % meze kluzu.

Pomalé ochlazování nad 400 °C vytváří u některých ocelí druhý typ popouštěcí křehkosti. Při obecném tepelném zpracování malých a středních kusů, aby se zabránilo křehkosti po popouštění, by měl být výkovek po popouštění rychle ochlazen v oleji nebo vodě. Tato metoda však není vhodná pro velké předměty. U velkých kusů se spoléhá hlavně na legování, snížení obsahu škodlivých prvků, jako je fosfor v oceli a vakuová deoxygenace uhlíku, aby se snížila nebo dokonce eliminovala křehkost při popouštění, a zřídka používá metodu rychlého chlazení, aby se zabránilo přílišnému namáhání. velké a způsobit praskání obrobku.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy