Kde se ve všech průmyslových odvětvích používají výkovky?

2022-11-03

Během používánívýkovky,Technické požadavky jsou velmi přísné a vyžadují, aby každý kus byl konzistentní, bez jakékoli pórovitosti, nadměrného prostoru, vměstků nebo jiných vad. Tato metoda vyrábí komponenty, které mají vysoký poměr pevnosti k hmotnosti. Tyto prvky se běžně používají v konstrukcích letadel. To samozřejmě neznamená, že se tyto výkovky nesmějí používat v jiných průmyslových odvětvích. Je zřejmé, že ve všech oblastech života v průmyslové výrobě je použití výkovků velmi rozsáhlé.

1. Letecké výkovky: Podle hmotnosti tvoří asi 85 % součástí letadla výkovky. Kotouč turbíny leteckého motoru, zadní čep (dutý hřídel), list, křídlo SPAR, žebrová deska trupu, podpěra kola, přistávací zařízení uvnitř a vně těla válce jsou důležité výkovky související s bezpečností letadla.

Dva, výkovky pro dieselové motory: dieselový motor je druh pohonného stroje, běžně se používá jako motor. Vezměme si jako příklad velký dieselový motor, použité výkovky jsou hlava válce, krk vřetena, výstupní koncový hřídel koncové příruby klikového hřídele, ojnice, pístnice, hlava pístu, hřídel příčného čepu, hnací ozubené kolo klikového hřídele, ozubené věnce, mezikolo a olej na barviva těleso čerpadla atd. Více než deset druhů.

3. Námořní výkovky: Námořní výkovky se dělí do tří kategorií: výkovky pro hlavní motor, hřídelové výkovky a výkovky pro kormidla. Hlavní výkovky motoru jsou stejné jako výkovky pro dieselové motory. Hřídelové výkovky zahrnují axiální hřídel, mezihřídel a záďový hřídel. Výkovky kormidelního systému zahrnují tyč kormidla, sloupek kormidla, čep kormidla atd.

Výkovky: Výkovky zaujímají v oboru ORdnance mimořádně důležité postavení. Hmotnostně tvoří 60 % nádrží výkovky. Hlaveň, úsťová brzda a ocas dělostřelectva, ribo-drátová hlaveň a tříbřitý bajonet pěchotní zbraně, raketomet a podmořský hlubinný odpalovač a pevné sedlo, nerezové tělo ventilu pro vysokotlaký chladič jaderné ponorky, nábojnice a střely atd. ., jsou všechny kované výrobky. Zbraně jsou vyrobeny z jiných materiálů než z ocelových výkovků.

Pět, petrochemické výkovky: Výkovky mají širokou škálu aplikací v petrochemických zařízeních. Například průlez a příruba kulovité zásobní nádrže, trubková deska potřebná pro výměník tepla, celé tělo kovacího válce reaktoru pro katalytické krakování svařovací příruby (tlaková nádoba), válcová sekce používaná hydrogenačním reaktorem, horní část víko, spodní víko a těsnicí hlava vyžadovaná hnojivovým zařízením jsou výkovky.

Vi. Těžební výkovky: Podle hmotnosti zařízení je podíl výkovků v těžebním zařízení 12-24%. Důlní zařízení zahrnuje: důlní zařízení, navijáky, drtící zařízení, mlecí zařízení, mycí zařízení, slinovací zařízení.

Sedm. Jaderné kování: Jaderná energie se dělí na tlakovodní reaktor a varný reaktor. Hlavní výkovky jaderné elektrárny lze rozdělit do dvou kategorií: tlakový plášť a vnitřky reaktoru. Tlakový plášť obsahuje: přírubu válce, část trysky, trysku, horní válec, spodní válec, přechodovou část válce, šrouby atd. Vnitřní součásti reaktoru jsou vystaveny vysoké teplotě, vysokému tlaku, silné neutronové amplitudě, korozi kyselinou boritou vodou, erozi a hydraulické vibrace a další náročné podmínky pro práci, takže 18-8 austenitické nerezové oceli, aby.

Osm tepelných výkovků: v zařízení na výrobu tepelné energie jsou čtyři klíčové výkovky, jmenovitě rotor a ochranný prstenec turbínového generátoru a také oběžné kolo a rotor turbíny v turbíně.

Devět výkovků pro vodní elektrárny: zařízení hydraulické elektrárny v důležitých výkovcích jsou hřídel turbíny, hřídel turbíny generátoru, zrcadlová deska, tah atd.

toto je naše zařízení na výrobu mlhy


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy